вторник, 14 декември 2010 г.

 

73. ЧАША НА ЧАНДМАН 

ПРИЛОЖЕНИЕ: При лошо храносмилане и отделяне. 

Отстранява застойните процеси в организма. 

Подкрепя единението Ум - Душа - Тяло.
 
Дарява лекота, веселост, вътрешна хармония, мир, покой, доволство.
 
При единение и доверие в целостта и хармонията на живота, дарява духовно богатство, благополучие и заможност.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Едната длан обхваща другата. Палците са отклонени встрани.
 
ДОЗИРОВКА: Без ограничения. При хронични състояния: 3 пъти дневно, по 15 минути.

сряда, 3 ноември 2010 г.

Tatva Mudra - Татва Мудра

ANIMOSITY, - self anger, anger towards others, ill will, anger, hostility, jealousy.
This is a Tatva Mudra meditation to calm the mind and to cure feelings of ill will, self anger, hostility,self-hatred or self-animosity. 
This is a mudra/ breath meditation to remove our self imposed obstacles. 

Sit in easy pose with a straight spine. Stay alert. Fix the eyes on the tip of the nose
This meditation requires the trunk of the body to stay straight without rocking back and forth. Relax the arms at the sides and raise the forearms up and in toward the chest until the hands meet in front of the chest at the heart level and make fists of the hands.
The palms face each other.The hands are in fists that face each other and are touching. Point the thumbs straight up towards the ceiling or sky. . .Press the fists together so that the thumbs and fists are touching.Happiness MUDRA

HAPPINESS MUDRA

The search for happiness is as old as man.


The regular practice of this mudra and mantra combination is said to increase happiness

This is an 8 cycle mudra with mantra that creates happiness and fearlessness.
It is also said to destroy pain.

Hold the hand straight up like in Namaste mudra (prayer pose) and 6 inches out from the diaphram. The fingers are together. The eyes are closed
Fold the Saturn or middle fingers over and down as shown on the picture.
The 8 cycle Mantra is
Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam , Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru (Sat Nam is one beat and Wahe Guru is two beats of the eight beat mantra.
Chant on one breath while holding the mudra. Hold the mudra and chant for 11 to 31 minutes

MARJAN MUDRA - Meditate To Rejuvenate

MEDITATE TO REJUVENATEThis very powerful meditation works on the glandular system.
It creates wonderful regenerative ability.
For the best results do it just before bedtime.
If you do it during the day allow time to rest afterwards to balance the nervous system.
Time:
Start 11 minutes. Slowly built to 31 minutes. No more than 31 minutes.

Breath:
Inhale through a semi-puckered mouth and hold the breath in for 4 or 5 seconds.


Exhale completely in four equal breaths through the nose mentally saying :
SAA TAA NAA MAA
(Saa-first short exhale, Taa exhale a little more, Naa exhale more, Maa finish the exhale)
Hold the breath out 2 to 3 seconds.
Mudra:
Sit in Easy Pose
Relax the elbows by your sides.
Bring the hands with the palms up to the heart level.
The little fingers of the two hands touch each along the length.
The other fingers and the thumbs are spread apart.
Look at your nose and beyond to the earth.

КШЕПАНА

40. КШЕПАНА
( Жест на изливане и освобождаване )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Стимулира отделянето през кожата, белите дробове и дебелото черво. Освобождава изразходваната и отрицателната енергия.
Подпомага изразяването на потиснати емоции. "Предпазен" клапан, но и съдейства за освобождаването от всичко старо, ненужно, пречещо, заемащо мястото на новото. Подкрепя обновителните процеси, хармонизира и балансира основните процеси на живота: приемане и даване.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Пръстите са преплетени без притискане. Изправените показалци на двете ръце се допират с възглавничките си и сочат към земята.
ДОЗИРОВКА: САМО в продължение на 7-15 вдишвания, с максимална концентрация върху издишването. След привършването въздъхнете дълбоко 3 пъти и поставете ръцете на бедрата, с обърнати нагоре длани.

Varuna Mudra

20. ВАРУНА
( Мудра на водата )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При всички заболявания на стомаха и черния дроб; при алергични реакции; при колики и подуване на корема; при задържане на вода или слуз в белите дробове, стомаха, синусите и при повишено отделяне на секрети и слуз, което може да доведе до енергийно блокиране на организма.

При свръхконтрол; вътрешно напрежение, безпокойство и свръхнатоварване; при нервно пренапрежение, при гняв и страх. Подкрепя жизнено необходимата промяна на начина на живот и мислене; балансира приемането и отдаването като основни процеси на живота и взаимоотношенията.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дясното кутре се допира в основата на десния палец, който леко го притиска. Лявата ръка обхваща дясната отдолу. Левият палец се поставя върху десния.
ДОЗИРОВКА: 3 пъти дневно, 20 до 45 минути.